Tara - Zaovinsko jezero - Perućac - Drina

Tara je od 13.jula 1981.godine Nacinalni park, proglašen od strane Narodne skupštine SR Srbije. Taru je zbog brojnih prirodnih lepota, po legendi iz slovenske mitologije, izabrao bog Tar da na njoj boravi (zastupljene su brojne vrste flore i faune, među kojima i endemska Pančićeva omorika).

Položaj planine Tare predstavlja povoljan uslov za razvoj turizma, jer omogućava raznovrstan sadržaj turističkog boravka, odnosno posetu većem broju turističkih lokaliteta. Po bogatstvu i raznovrsnosti turističkih vrednosti, ekološki očuvana prirodna sredina, planinski reljef sa umerenom nadmorskom visinom od 800-1500 m, pogodni tereni za zimske sportove, bogat i raznovrstan biljni i životinjski svet, blagotvorna klima, Drina sa veštačkim jezerima Zaovine (sa fotografija )i Perućac (gde je najveća reverzibilna HE u svetu), daju ovoj planini veliku turističku vrednost što je čini konkurentnom u odnosu na Zlatibor i druge planine.

Zaovinsko jezero Zaovinsko jezero Zaovinsko jezero Zaovinsko jezero
Pogled sa planine Tare Pogled na kanjon Drine Perućac - hidrocentrala Autor na Tari