Stopića pećina

Stopića pećina se nalazi u bliziini mesta Rožanstva. Lepotom svojih oblika prestavlja intresantan turistički objekat, i ubraja se u najlepše pećine u Srbiji. Duga je 2000 metara sa visinom od 50 metara. Pećinski ukrasi su u njoj prelepi a posebno bigrene "kade" udubljenja oivičena kamenim zidovima u kojima se nakuplja voda, a kada nadođe, pretiče se iz njih u vidu jedinstvenih kaskada.

Pećina se sastoji od pet celina: "Svetla dvorana", "Tamna dvorana", "Velika sala sa kadama", "Kanal sa kadama" i "Rečni kanal". Turistički deo pećine nije bogat pećinskim ukrasima, ali ima nekoliko atraktivnih elemenata, kao što su: prostrani ulaz, dugure-otvori na tavanici, siparska kupa "Pseće groblje", vodopad "Izvor života" i, pre svih, niz bigrenih kada koje se ubrajaju u najveće i najdublje (preko 7 metara) od svih pećina u Srbiji. Kade su periodično poplavljene, a neke od njih su postale jezera.

Prilaz pećini Ulaz u pećinu Kadice u pećini Autor u pećini